ANBI Stichting B-Challenged.

De ANBI gecertificeerde jeugdwelzijnsorganisatie Stichting B-Challenged voert als merknaam EventHands, het programma met eigen aanpak waar de stichting in 2010 mee startte.

Missie B-Challenged.

B-Challenged is de springplank voor jongvolwassenen naar een eigen rol in de samenleving.

Visie B-Challenged.

B-Challenged stimuleert en bereikt jongeren door aan te sluiten bij hun belevingswereld. Daarin zoekt B-Challenged naar kansen om jongeren positieve ervaringen te laten opdoen, te blijven uitdagen en zelfvertrouwen te geven. Hiermee ontwikkelen jongeren een sterk zelfbeeld en tonen ze initiatief in hun leven en in de samenleving.

Kernwaarden B-Challenged.

Uitdaging Test jezelf, ga de uitdaging aan

Samenwerken Met elkaar sterker, van elkaar leren

Meedoen Niemand laten vallen, niemand uitsluiten

Ondernemen Pro-actief, aanpakken

Respect Voor elkaar, voor jezelf

Identiteit Leer jezelf beter kennen, wie je bent, wat je kunt en wat je wilt

Gelijkwaardig Niemand achterstellen, ieders rol en bijdrage is belangrijk

EventHands-aanpak door Stichting B-Challenged.

Een perspectiefgericht begeleidingsprogramma voor jongeren met een heftig verleden en affiniteit met cultuur.

EventHands is ingericht als sociale firma en het merk waarmee Stichting B-Challenged naar buiten treedt. De firma bestaat uit vier bedrijfskolommen en alle bedrijfs-economische activiteiten dragen bij aan het verwezenlijken van de stichtingsmissie en het uitlopen van de visie om dit te realiseren.

RvB vs RvT.

Sinds 2019 is er sprake van een raad van toezicht die een directeur-bestuurder aangesteld en deze controleert. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de RvB en de uitvoerende organisatie.

RvT bestaat uit:
dhr. W. Messchendorp (voorzitter)
(secretaris – vacant)
dhr. S. v. Wijk (penningmeester)

RvT ontvangt een vacatie-vergoeding (max. 1700 euro per jaar), als de exploitatie dit toelaat.

RvB bestaat uit:
dhr. W. Haveman (directeur-bestuurder)

Directeur ontvangt een max. gage per jaar, afhankelijk van de exploitatieresultaten. Deze is nooit hoger dan de Balkenende-norm, conform de Governance Code