Maatschappelijke diensttijd (MDT) is voor jongeren een mooie kans zich verder te oriënteren, zich te ontwikkelen en de samenleving te laten zien dat zij er ook toe doen.