eventhands-crew.

EventHands heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het ondersteunen en organiseren van evenementen en festivals. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever organiseert EventHands evenementen van A-Z of voert losse onderdelen uit. De EventHands Crew met jaren lange ervaring laat producties  op rolletjes lopen. De EventHands Crew bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en ervaren jongeren, coördinatoren, productieleiders en andere eventspecialisten. Trainees, die de kneepjes van het vak leren binnen één van de modules, kunnen ook deel uitmaken van de crew. Je kunt als trainee bij Eventhands dus ook ingezet worden voor betaald werk als onderdeel van de crew.

Een evenement…

kan niet zonder siteproductie, logistieke productie, hospitality, medewerkerscoördinatie en sustainability. EventHands levert oplossingen op maat in de organisatie, uitvoering en bemanning. Zo zorgt EventHands ervoor dat opdrachtgever en bezoekers ongestoord genieten voor, tijdens en na het evenement, en daarbij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren en een inclusieve samenleving.

EventHands-norm.

Door EventHands in te zetten is de opdrachtgever verzekerd van ervaren, enthousiast en gemotiveerd personeel. Dit houdt in dat de crew minimaal 1 training goed hebben afgerond, zo nodig beschikken over aanvullende certificaten (soc. hyg. / heftruck / VCA) en het beste uit zichzelf weten te halen om elk evenement te laten slagen.

Er zijn coördinatoren, productieleiders en uitvoerende producenten beschikbaar om de crew aan te sturen, mee te denken in de planning of de gehele medewerkers-coördinatie uit te voeren.

Social Return.

Werken met EventHands staat niet alleen voor kwaliteit, zorg en betrokkenheid in de uitvoering van elk evenement, maar biedt ook de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving. Een opdrachtgever benut de kracht van kwetsbaren en draagt bij aan sociale duurzaamheid door talentontwikkeling, uitvalpreventie en het behalen van succeservaringen, wat vanuit de positieve psychologie de sleutel is tot ontwikkeling. Opdrachtgevers faciliteren dit en realiseren een Win-Win-Win situatie voor jongeren, samenleving en opdrachtgever.

Zo vormt EventHands een sociale firma waarvan diensten ingekocht kunnen worden door opdrachtgevers die in het kader van hun Social Return verplichting binnen Amsterdam een bijdrage moeten leveren.

De werkwijze van EventHands brengt een zichtbaar snelle ontwikkeling teweeg bij de jongeren. EventHands is de thuisbasis voor jongeren die graag bezig zijn met evenementen en andere vormen van cultuur waar ze affiniteit mee hebben. De waarde van de leer- en ervaringsopzet biedt daardoor een win-win-winsituatie: voor jongeren, de festivalwereld en de samenleving. Door deze combinatie maakt KABOEM graag gebruik van de diensten van EventHands. We zijn verzekerd van een enthousiaste, gemotiveerde crew en dragen tegelijk bij aan de ontwikkeling van diezelfde jongeren. De werkwijze van EventHands brengt een zichtbaar snelle ontwikkeling teweeg bij de jongeren. – Dhr. Maran Rauws (KABOEM productions en eventmanagement)