ANBI Stichting B-Challenged.

 

De ANBI gecertificeerde jeugdwelzijnsorganisatie Stichting B-Challenged voert als merknaam EventHands, het programma met eigen aanpak waar de stichting in 2010 mee startte.

Missie B-Challenged.

Jong volwassenen een springplank bieden naar een eigen rol in de samenleving.

Visie B-Challenged.

Jong volwassenen door middel van talentontwikkelingstrajecten uitdagen, versterken en voorbereiden op betaald werk in de evenementenbranche, opdat zij hun eigen rol in de samenleving met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld vervullen, initiatief tonen en verbonden raken met hun eigen leefomgeving.

Kernwaarden B-Challenged.

 

Uitdaging
Test jezelf, ga de uitdaging aan

Samenwerken
Met elkaar sterker, van elkaar leren

Meedoen
Niemand laten vallen, niemand uitsluiten

Ondernemen
Pro-actief, aanpakken

Respect
Voor elkaar, voor jezelf

Identiteit
Leer jezelf beter kennen, wie je bent en wat je kunt en wilt

Gelijkwaardig
Niemand achterstellen, ieders rol is belangrijk

EventHands-aanpak door Stichting B-Challenged.

Een perspectiefgerichte organisatie voor jong volwassenen met een heftig verleden en affiniteit met cultuur die verandering willen in hun leven, nieuwe mensen willen leren kennen en (werk)ervaring op willen doen in de evenementenbranche, die hen de mogelijkheid biedt door te stromen naar een betaalde (bij)baan.

RvB vs RvT.

Sinds 2019 is er sprake van een raad van toezicht die een directeur-bestuurder aangesteld en deze controleert. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de RvB en de uitvoerende organisatie.

RvT bestaat uit:
dhr. W. Messchendorp (voorzitter)
(secretaris – vacant)
dhr. S. v. Wijk (penningmeester)

RvT ontvangt een vacatie-vergoeding (max. 1700 euro per jaar), als de exploitatie dit toelaat.

RvB bestaat uit:
dhr. W. Haveman (directeur-bestuurder)

Directeur ontvangt een max. gage per jaar, afhankelijk van de exploitatieresultaten. Deze is nooit hoger dan de Balkenende-norm, conform de Governance Code