Aanpak.

Een groep jongeren lukt het niet om zonder ondersteuning de weg te vinden naar betaald werk of passende opleiding. Zo missen zij aansluiting met leeftijdgenoten, een startkwalificatie of perspectief op nieuwe mogelijkheden, wat kan leiden tot sociaal isolement en uitval. Voor deze jongeren biedt EventHands een eigen aanpak, gericht op preventie en participatie.

Empowerment.

Investeren in sociaal, maatschappelijk en intellectueel kapitaal is belangrijk, zodat iedereen een onafhankelijke en autonome positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt kan krijgen. EventHands draagt hier met haar aanpak aan bij en coacht jongeren in het verkrijgen van deze versterkte positie. Ambitie en affiniteit zijn hierin sleutelbegrippen, succeservaring en intrinsieke motivatie de motor.

Persoonlijk & Positief.

EventHands stoelt op theorieën over positieve psychologie, ervaringsgericht leren, talentontwikkeling, het opdoen van succeservaringen en individuele begeleiding in combinatie met groepswerk.

Jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 27 jaar volgen bij EventHands een traject van 4 tot max. 24 maanden dat bestaat uit opeenvolgende modules. Hierbij wordt uitgegaan van wat iemand wil en kan. In deze periode staan ontdekken van persoonlijke capaciteiten, ambities, en verantwoordelijkheden centraal.

En juist jongeren zonder startkwalificatie, weinig tot geen ervaring met arbeid, maar wel affiniteit met cultuur en evenementen kunnen bij EventHands door middel van individuele coaching en groepsprogramma’s nieuwe inzichten krijgen en zo hun sociaal- economische positie versterken.

EventHands, Werkt door!

In deze mini documentaire “EventHands werkt door!”nemen drie jongeren je mee in hun ervaring bij EventHands. Zij vertellen hoe zij hun dromen wilden najagen, maar dit alleen niet konden. Met behulp van EventHands komen ze weer op het pad dat zij willen bewandelen.

Methode.

De EventHands-aanpak is een ontwikkelde methodiek voor het empoweren en socialiseren van jongeren. Dankzij een wekelijks informeel en verdiepend programma wordt verbinding gecreëerd tussen deelnemers onderling en hun begeleiders en wordt er gecoacht op het functioneren in groepsverband. Daarnaast worden deelnemers in een individueel en deskundig gemonitord traject gestimuleerd om kritisch naar zichzelf te kijken en voor zichzelf te bepalen wat ze willen leren en waar ze naar toe willen. Het is een aanpak waarin veel ruimte is voor eigen initiatief. We denken dat interesse aanwakkeren en vaardigheden stimuleren, jongeren helpen om werk, onderwijs en het leven weer leuk te vinden.

Zorg & Welzijn.

Organisaties kunnen bij EventHands het gehele programma of losse onderdelen uit het programma inkopen en er zo voor zorgen dat ‘hun’ kwetsbare jongeren bij EventHands kunnen deelnemen aan het programma. Neem contact met ons op voor meer informatie.