Organisatie.

We willen jongvolwassenen versterken in hun positie en plek in de maatschappij. We zijn een bedrijf waar jongeren werken aan hun persoonlijke en professionele groei. Waar jongeren zich door ervaring weten te ontwikkelen tot zelfstandige professionals met een positief toekomstperspectief.

We kijken naar het individu, we denken niet in hokjes; we zijn open en persoonlijk, professioneel en creatief. We delen kennis en ervaring en leren zo van en aan elkaar.

We geloven in de kracht van het samen doen en betrokken zijn bij elkaar. We geloven dat ieder mens telt en waardevol is. Dat iedereen zijn plek in de samenleving zou moeten kunnen vinden. We geloven in vriendschap en versterken van elkaar, maar ook in het aanmoedigen van kwaliteiten.

Ambitie.

Onze aanpak verbindt Participatie, Preventie, Onderwijs & Arbeid in één programma, biedt multidisciplinaire coaching op deze gebieden en laat jongeren in een groep experimenteren met sociale- en werknemersvaardigheden en persoonlijke (leer)doelen. Zo heeft Eventyhands van oprichting tot 2017, meer dan 400 kwetsbare jongeren begeleid en ondersteund in het vinden van een eigen autonome positie in de samenleving.

We zijn uitgegroeid tot sociale firma met duurzaam verbonden opdrachtgevers en partners op de verschillende gebieden, is er tussen 2017 en 2020 gewerkt aan de uitwerking van trainingsmodules op evenementengebied en is de doelgroep die hiermee wordt bediend verlegd.

EventHands bedient alle jongeren die verandering willen in hun leven, nieuwe ervaringen op willen doen, nieuwe mensen willen leren kennen en geïnteresseerd zijn in cultuur, kunst en evenementen. En dit blijven we doen.

We blijven verbinden en samenwerken, van elkaar leren en elkaar versterken, we blijven begeleiding bieden vanuit een vrijwillig kader, opdat er ruimte is voor ontwikkeling en het bijdragen aan een inclusievere samenleving.