Over EventHands.

Wat ooit begon als vrijetijdbestedingsprogramma, groeide uit tot een organisatie met een groot kloppend maatschappelijk hart dat investeert in mens, cultuur & samenleving.

Wat vooraf ging.

EventHands komt voort uit stichting B-Challenged. Deze stichting zette EventHands als project op en draaide in het festivalseizoen van 2010 voor het eerst zes evenementen met dertien jongeren.

EventHands werd toen nog aangeboden als zinvolle vrije tijdbesteding voor jongeren van 16+ die werden begeleid vanuit de Jeugdhulpverlening; jongeren met een zorgachtergrond, ontwikkelingsachterstand en, of met een verhoogd risico voor sociale uitsluiting en criminaliteit.

Het project groeide in de jaren daarna uit tot niche voorziening voor Jeugd in Amsterdam. 2019 bracht het kantelpunt in de organisatie: B-Challenged werd EventHands; een nieuwe sociale firma die bestaat uit vier onderdelen, die elkaar aanvullen en versterken: Preventie, Empowerment, Onderwijs en Betaald werk.

Aanpak.

Met de EventHands-aanpak beschikken we over een methode om jongvolwassenen minimaal 2 treden op de participatieladder te laten stijgen, met als uitgangspunt actief burgerschap stimuleren en deelnemers autonoom en zelfstandig laten participeren in de samenleving: het ‘included’ krijgen van jongeren.

De aanpak om dit te bewerkstelligen bij jongeren, en het brede aanbod aan trainingen en modules, onderscheidt zich door de focus op kwetsbare jongeren. EventHands garandeert betrokkenheid van deze jongeren door inzet op festivals die aansluiten op hun belevingswereld, en hun interesse van binnenuit aan te spreken. Dit doet EventHands al 10 jaar en vormt de sleutel tot succes.

Sociale duurzaamheid.

Zoals de firma EventHands nu is ingericht kunnen we groeien; de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren; meer jongeren toekomstperspectief bieden en onze impact vergroten.

Daarnaast zullen we vanaf 2020 ons in gaan zetten voor social sustainability. In de evenementenbranche is er namelijk -gelukkig- al oog voor duurzaamheid op het gebied van milieu, maar wat ons betreft nog te weinig voor sociale duurzaamheid. Social sustainibility betekent voor ons het bevorderen van het welzijn van mens en maatschappij door samen te investeren, niet in kortdurend rendement, maar in duurzame resultaten voor deelnemers, organisaties en omgeving.