De Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van Movisie heeft de interventie EventHands als goed onderbouwd erkend. De commissie vindt dat onze interventie aantrekkelijk, vernieuwend en goed uitgewerkt is. Dit betekent dat de EventHands aanpak binnenkort wordt opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. Hier zijn wij erg trots op.

Diverse factoren hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de interventie. Het was nodig om een aantal jaren praktijkervaring op te doen en bij jongeren na te gaan wat hun zou motiveren om meer betrokken te zijn in de samenleving. Die ervaring konden wij omzetten naar een werkwijze die nu ook wetenschappelijk is onderzocht.

Wij zijn erg blij met het team en de jongeren die het mogelijk hebben gemaakt om iets wat als idee en wens begon, uit te laten groeien tot een project waar nu ook een interventie uit is voortgebloeid.

Lees hieronder de publicaties en artikelen die mede hebben bijgedragen in het ontstaan van onze aanpak.