Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd

Amsterdam is voor veel jongeren een stad vol kansen en mogelijkheden. Maar voor sommige jongeren is het ook een complexe stad. Een stad waarin groepen jongeren elkaar weinig ontmoeten, niet iedereen het netwerk of sociaal kapitaal heeft om succesvol hun weg naar volwassenheid te betreden of om een andere reden kwetsbaar zijn en nét dat extra steuntje in hun rug kunnen gebruiken. Maatschappelijke diensttijd (MDT) is juist voor deze jongeren een mooie kans zich verder te oriënteren, zich te ontwikkelen en de samenleving te laten zien dat zij er ook toe doen.

In Amsterdam worden circa 2000 jongeren bereikt via verschillende proeftuinen MDT, allemaal proeftuinen van de zgn. 1e en de 2e tranche MDT. Deze proeftuinen trainen, begeleiden en matchen jongeren aan maatschappelijke organisaties in uiteenlopende branches, zoals: sport, cultuur, zorg en welzijn, agrarisch, circulaire economie en duurzaamheid, ICT, media, overheid en onderwijs. Een zeer diverse groep jongeren is dus aan de slag in een nog diverser maatschappelijk werkveld. We zien al dat MDT veel kansen biedt voor deze jongeren en ook een hoop nieuwe positieve energie losmaakt.

Lees hier meer over Eventhands en het Amsterdams Platform MDT.