EventHands maakt sinds september 2018 deel uit van de Maatschappelijke Dientsttijd (MDT) Het Amsterdamse Platform en rondde hierbinnen in maart 2020 haar eerste proeftuin Events4All met positieve resultaten af.

Binnen deze proeftuin kregen jongeren de mogelijkheid aangeboden om aan de hand van verschillende modules ervaring op te doen in de evenementenbranche, andere jongeren te ontmoeten, workshops te volgen en toffe projecten op te zetten. Het betreft maatschappelijke projecten die bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving.

EventHands is mede grondlegger van het Amsterdams Platform MDT en daarmee partner van alle proeftuinen die Amsterdam rijk is. Zie voor meer informatie de brochure “Kansen voor jongeren en de stad”.

Eén maart 2020 zijn alle activiteiten die betrekking hebben op Events4All gestopt en is MDT succesvol afgerond. Graag danken wij iedereen voor de mooie samenwerking en resultaten die zijn behaald. Lees hier de eindverantwoording MDT 1e call.

EventHands onderzoekt hoe er nader invulling gegeven kan worden aan het vervolg van de Maatschappelijke Diensttijd.

Partners

Logo Westergas
Logo Spirit
Logo Clifford Studio
Logo Kaboem
Logo Stichting Alexander
Logo Hogeschool van Amsterdam
Logo ROC van Amsterdam
Logo Starters4Communities
Logo Starters4Communities
Logo ClickF1
Logo 1000HOURS